Ordlistan

A

Ackumulatortank
Automatisk borrhållsanpassning
Avfrostning

B

Bergvärme
Bergvärmepump
Beräknad framledningstemperatur
Beräknad årsförbrukning
Besparingskalkyl
Blandningsventil
Borrhål
Brineol
Brinepump
Brinevätska

C

Cirkulationspump
COP

D

Diffusionstät
Dockningssats
Dubbelmantlad tank
DUT, dimensionerad utetemperatur
Dykrör

E

Effekt
Effektbehov
Effektvakt
Element
Elkassett
Elpanna
Elpatron
Eltillsats
Energi
Energibehov
Energibärare
Energiförbrukning
Energikalkyl
EnergyFlex
Etanol
Ettrörsystem
Expansionskärl
Expansionsventil

F

Fjärrkyla
Fjärrstyrning
Fläkt
Fläktelement
Fläktkonvektor
Framledning
Frikyla
Frånluft
Frånluftsdon
Frånluftsventilation
Fyrvägsventil
Förbränningsgaser
Förhöjningssockel
Förrådsberedare

G

Genomströmningsberedare
Givare
Golvvärme

H

Hermetisk
Huvudsäkring
Högtemperatursystem
Högtryckspressostat

I

Inomhusmodul
Inverter
Inverterstyrning

J

Jordfelsbrytare
Jordvärme

K

Kaskadkoppling
Kilowatt
Kilowattimme (kWh)
Klimatsystem
Kollektor
Kompressor
Kondensor
Konvektor
Kulvert
Kurvlutning
Köldbärarpump
Köldbärarsida
Köldbärarvätska
Köldmedie
Köldmediekrets
Köldmedium

L

Laddslinga
Luft/vattenvärmepump
Lågtryckspressostat

M

Mjukstart
myUplink App

N

Nivåkärl
Normaltemperatursystem

P

Pekskärm
Plattvärmeväxlare
Poolväxlare
Pressostat

R

Radiator
Radiatorpump
Radiatorsystem
Radiatortermostat
Radiatorvatten
Returledning
Returledningstemperatur
Returtemperatur
Rumsgivare

S

SCOP
Scrollkompressor
Semesterläge
Shuntautomatik
Shuntventil
Självdragsventilation
Sjövärme
Slingtank
SmartControl
SmartGrid
Smutsfilter
Solenergi
Solfångare
Solpaneler
Spetsvärme
Strömkännare
Säkerhetsventil

T

Tappvarmvatten
Termostat
Tillsatsvärme
Tilluft
Touchskärm
Trygghetsförsäkring
Tvårörsystem
Täckkåpa

U

U-värde
Utegivare

V

Varmvattenberedare
Varmvattengaranti
Varvtalsstyrd
Vattenburen värme
Vattenmantlad
Verkningsgrad
Värmeberedare
Värmebärare
Värmefaktor
Värmekurva
Värmepump
Värmeväxlare
Värmeåtervinning
Växelventil

W

Watt

Å

Årsverkningsgrad
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
Å