Ordlistan

A

Ackumulatortank
Automatisk borrhållsanpassning
Avfrostning

B

Bergvärme
Bergvärmepump
Beräknad framledningstemperatur
Beräknad årsförbrukning
Besparingskalkyl
Blandningsventil
Borrhål
Brinepump
Brinevätska
Brinol

C

COP
CTC Partner
CTC Servicepartner
Cirkulationspump

D

DUT, dimensionerad utetemperatur
Diffusionstät
Dockningssats
Dubbelmantlad tank
Dykrör

E

Effekt
Effektbehov
Effektvakt
Element
Elkassett
Elpanna
Elpatron
Eltillsats
Energi
Energibehov
Energibärare
Energiförbrukning
Energikalkyl
EnergyFlex
Etanol
Ettrörsystem
Expansionskärl
Expansionsventil

F

Fjärrkyla
Fjärrstyrning
Fläkt
Fläktelement
Fläktkonvektor
Framledning
Frikyla
Frånluft
Frånluftsdon
Frånluftsventilation
Fyrvägsventil
Förbränningsgaser
Förhöjningssockel
Förrådsberedare

G

Genomströmningsberedare
Givare
Golvvärme

H

Hermetisk
Huvudsäkring
Högtemperatursystem
Högtryckspressostat

I

Inomhusmodul
Inverter
Inverterstyrning

J

Jordfelsbrytare
Jordvärme

K

Kaskadkoppling
Kilowatt
Kilowattimme (kWh)
Klimatsystem
Kollektor
Kompressor
Kondensor
Konvektor
Kulvert
Kurvlutning
Köldbärarpump
Köldbärarsida
Köldbärarvätska
Köldmedie
Köldmediekrets
Köldmedium

L

Laddslinga
Luft/vattenvärmepump
Lågtryckspressostat

M

Mjukstart

N

Nivåkärl
Normaltemperatursystem

P

Pekskärm
Plattvärmeväxlare
Poolväxlare
Pressostat

R

Radiator
Radiatorpump
Radiatorsystem
Radiatortermostat
Radiatorvatten
Returledning
Returledningstemperatur
Returtemperatur
Rumsgivare

S

SCOP
Scrollkompressor
Semesterläge
Shuntautomatik
Shuntventil
Självdragsventilation
Sjövärme *
Slingtank *
Smart Control *
Smartgrid *
Smutsfilter *
Solenergi *
Solfångare *
Solpaneler *
Solslingor *
Spetsvärme
Strömkännare *
Säkerhetsventil

T

Tappvarmvatten
Termostat *
Tillsatsvärme *
Tilluft *
Touchskärm *
Trygghetsförsäkring *
Tvårörsystem
Täckkåpa *

U

U-värde *
Utegivare
Uteluftvärmepump *

V

VVS *
Varmvattenberedare
Varmvattengaranti *
Varvtalsreglering *
Varvtalsstyrd *
Vattenburen värme *
Vattenmantlad *
Ventilationslösningar *
Verkningsgrad
Värmeberedare
Värmebärare *
Värmebärarsida *
Värmefaktor *
Värmekurva
Värmepump *
Värmeväxlare *
Värmeåtervinning *
Växelriktare *
Växelventil *

W

Watt *

M

myUplink App

Å

Årsverkningsgrad
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
M
Å