Diffusionstät

Ett skikt av rörisolering som förhindrar att fukt och kondens hamnar på ventilationsrör genom att inte släppa genom gas och vattenånga.