Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

CTC AB, 556060-2269, behandlar dina personuppgifter i samband med respektive ändamål nedan. CTC AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är CTC AB, Box 309, 341 34 Ljungby, 0372-88 000. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål (varför)?
 
För att kunna göra hembesöket hos er. (Gäller formuläret ”Boka hembesök” på www.ctc.se)
Behandling som utförs
 • Förmedling av personuppgifter till tredje part som kontaktar er för vidare kommunikation.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
För att kunna kontakta er. (Gäller formuläret ”Kontakta mig” på www.ctc.se)
Behandling som utförs
 • Förmedling av uppgifter till tredje part som kontaktar er för vidare kommunikation.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
För att kunna göra en besparingskalkyl på er fastighet. (Gäller formuläret ”Besparingskalkyl” på www.ctc.se)
Behandling som utförs
 • Uppgifterna används för att göra en energikalkyl som i sin tur används för att göra en offert.
 • Uppgifterna, energikalkylen och offerten förmedlas till utvald installatör.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Uppgifter om er fastighet
Laglig grund: Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska fullgöra avtalet gentemot dig. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan utföra valda tjänster.
Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts.
 
För att er produktgaranti skall vara giltig. (Gäller formuläret ”Garantiregistrering” på www.ctc.se)
Behandling som utförs
 • Registrering av installerad produkt/er.
 • Förmedling av dina installerade produkt/er samt uppgifter om var produkten/erna är installerade till tredje part.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Serienummer på installerad produkt
 • Fastighetsbeteckning
Laglig grund: CTCs berättigade intresse som består av att ha produkterna försäkrade hos tredje part och därmed kunna erbjuda en långvarig garanti till dig.
Lagringsperiod: Under garantitiden.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part såsom installatörer och samarbetspartners för att utföra av dig begärda tjänster. Vi lämnar även ut uppgifter till försäkringsbolag för att produkterna ska vara försäkrade.
Dina rättigheter
I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 
För att utöva dina rättigheter kan du kontakta dpc@ctc.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2024-25-05.