För ett härligt inneklimat


CTC har produkter som ventilerar bostaden, producerar värme och varmvatten samt ser till att du alltid får ett perfekt inomhusklimat.
Ventilationen i din bostad har som uppgift att ventilera bort föroreningar och fukt i huset och tillföra ny frisk luft.
De flesta småhus har något av följande ventilationssystem:

• FTX-system: Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.
• Frånluftsvärmepump, FVP: Mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning, även kallat F-system.
• Självdragsventilation som inte är fläktdriven. Främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1976.

Våra Ventilationslösningar

CTC EcoVent i360F

Ett snyggt smart och snålt koncept för hus med frånluftsvärme.
CTC EcoVent i360F

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat för CTC:s inomhusmoduler och värmepumpar.
Ventilationsaggregat

Så mycket sparar du med värmepump!