Ventilationslösningar

Frisk luft inomhus är viktigt för vår hälsa. Ventilationen i din bostad har som uppgift att ventilera bort föroreningar och fukt i huset och tillföra ny friskluft.

För att ventilationen ska fungera bra, måste tre olika komponenter fungera tillsammans:
tilluft, frånluft och luft som rör sig från rum till rum.

De flesta småhus har något av följande ventilationssystem:

  • Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat FTX-system.
  • Mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat F-system, exempelvis med frånluftsvärmepump, FVP.
  • Självdragsventilation som inte är fläktdriven, främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1976.


Det är även viktigt att minimera störande ljud i din bostad. ”En känsla av lättnad” är en vanlig kommentar när ett lågfrekvent buller upphör. CTC erbjuder ett helt nytt koncept för hus med frånluftsvärme. Med CTC EcoVent i350F slipper du dessa ljud, eftersom vi placerat kompressorn på utsidan av huset för lägsta möjliga ljudnivå. Vi använder istället uteluften för att värma huset och varmvattnet. CTC EcoVent i350F är en komplett inomhusmodul med värmepumpsstyrning och integrerad ventilation som i kombination med en luft/vattenvärmepump ger en betydligt energieffektivare, smartare och tystare anläggning.

Produkter

Se hur mycket du kan spara med ny värmepump från CTC

Idag har jag/vi
Idag har jag/vi
Ditt nuvarande oljepris
Nuvarande förbrukning
Ditt nuvarande elpris
Din besparing

kr/år

Fyll i informationen nedan för att boka ett kostnadsfritt hembesök – och få en bättre värmeekonomi.

Se hur mycket du kan spara med ny värmepump från CTC

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Se hur mycket du kan spara med ny värmepump från CTC

Fyll i formuläret för att få en gratis individuell besparingskalkyl på din fastighet.

Steg

Föregående

Nästa

Hitta återförsäljare

Våra partners

Hitta återförsäljare

Hitta servicefirma