För ett härligt inneklimat


CTC har produkter som ventilerar bostaden, producerar värme och varmvatten samt ser till att du alltid får ett perfekt inomhusklimat.
Ventilationen i din bostad har som uppgift att ventilera bort föroreningar och fukt i huset och tillföra ny frisk luft.
De flesta småhus har något av följande ventilationssystem:

• FTX-system: Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.
• Frånluftsvärmepump, FVP: Mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning, även kallat F-system.
• Självdragsventilation som inte är fläktdriven. Främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1976.

Våra Ventilationslösningar

CTC EcoVent i360F

Ett nytt snyggt smart och snålt koncept för hus med frånluftsvärme.

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat för CTC's inomhusmoduler och värmepumpar.

Så mycket sparar du med värmepump!