Försäkring och garanti

Sitt säkert med produkter från CTC

Trygghetsförsäkring

Som CTC kund ska du känna full trygghet med oss som leverantör! Vi tillverkar alla våra värmepumpar med komponenter av högsta kvalitet och alla produkter genomgår rigorösa tester innan de lämnar vår fabrik. Men ibland kan tyvärr saker inträffa som ingen kunnat förutse.

Då är det bra att kunna erbjuda en av marknadens mest generösa trygghetsförsäkringar som täcker oförutsedda händelser i upp till 18 år och som gäller hela värmepumpsanläggningen! Självklart ingår kompressorn men dessutom varmvattenberedare, energibrunn, kollektorinstallation m.m.

Utöver den 3-åriga produktgarantin ingår för privatpersoner en Trygghetsförsäkring som gäller år 4-6, vilket ger 6 års trygghet. Efter sex år blir du kontaktad av Arctic som erbjuder dig att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år eller att din bergvärmepump är 18 år, vilket ger dig upp till 18 års trygghet.

Juridisk person

För Juridisk person, som företag, organisationer och föreningar, ingår utöver den 3-åriga produktgarantin ytterligare 2-års trygghetsförsäkring, totalt 5 år. Efter dessa 5 år blir du kontaktad av Arctic som erbjuder dig att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år eller att din bergvärmepump är 18 år, vilket ger dig upp till 18 års trygghet (gäller anläggningar installerade fr.om. 2017-06-01).

Mer information och utförligare villkor om trygghetsförsäkringen får du av Arctic, Tel. 08-746 05 60.

Garanti

För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen.
Se vidare våra garantibestämmelser som du hittar i din produktmanual.

Trygghetsförsäkringen utgör ett komplement till din villaförsäkring som inkluderar maskinskada. Trygghetsförsäkringen ersätter eventuell självrisk och åldersavdrag på din värmepumpsanläggning, i händelse av en ersättningsbar maskinskada.

Trygghetsförsäkringen gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS installatör med ett registrerat företag.

Läs mer om garanti här

Mer information och utförligare villkor om trygghetsförsäkringen får du av Arctic, Tel. 08-746 05 60.

Trygghetsförsäkring

12 års varmvattengaranti

CTC´s värmepumpar och inomhusmoduler är utrustade med en välbeprövad och effektiv teknik för varmvattenproduktion. Vi lämnar därför 12 års garanti mot vattenläckage i produktens varmvattenväxlare.

Garantin omfattar följande produkter: CTC GSi 600, CTC GS 600, CTC EcoZenith i255, CTC EcoZenith i555 Pro, CTC EcoZenith i360 och CTC EcoVent i360F.

Växlare som begrepp innefattar även ”slingan” i produkterna CTC EcoZenith i255 och CTC EcoZenith i555 Pro. Garantin omfattar inte läckage utanför växlaren eller slingan, såsom kopplingar och andra kringliggande komponenter. Läckage i växlare eller slinga som orsakas av kringliggande komponenter eller onormal drift som inte föreskrivs i manualen omfattas inte av garantin.

12 års varmvattengaranti