Värmesystemets hjärna


Unika styrsystem som övervakar och styr CTC:s värmepumpar, solpaneler, spetsvärme, bufferttank, pool, frikyla etc. Styrningarna kan automatiskt sköta in- och urkoppling av den befintliga pannan, prioritera varmvattenproduktion eller värme m.m.

Våra Värmepumpsstyrning

CTC EcoLogic L/M

Det här är styrmodulen för dig som inte har behov av en inomhusmodul, utan har en annan lösning. Kanske vill du konstruera ditt eget system och behöver en styrmodul. EcoLogic är just logisk och väldigt enkel att styra. Allt står i klartext och bilderna är enkla.
CTC EcoLogic L/M

myUplink

En mobilapp som enkelt låter dig övervaka och ändra inställningar i ditt värmesystem.
myUplink

CTC EcoLogic S

Enkel men logisk värmepumpsstyrning
CTC EcoLogic S

CTC SmartControl

En serie smarta trådlösa givare som kontrollerar temperatur, luftfuktighet och koldioxid.
CTC SmartControl

Så mycket sparar du med värmepump!