Värmesystemets hjärna


Unika styrsystem som övervakar och styr CTC:s värmepumpar, solpaneler, spetsvärme, bufferttank, pool, frikyla etc. Styrningarna kan automatiskt sköta in- och urkoppling av den befintliga pannan, prioritera varmvattenproduktion eller värme m.m.

Våra Värmepumpsstyrning

CTC EcoLogic L/M

Avancerad värmepumpsstyrning
CTC EcoLogic L/M

myUplink

En mobilapp som enkelt låter dig övervaka och ändra inställningar i ditt värmesystem.
myUplink

CTC EcoLogic S

Enkel men logisk värmepumpsstyrning
CTC EcoLogic S

CTC SmartControl

En serie smarta trådlösa givare som kontrollerar temperatur, luftfuktighet och koldioxid.
CTC SmartControl

Så mycket sparar du med värmepump!