Tvårörsystem

Tvårörsystem kännetecknas av att radiatorerna i systemet ligger i parallellt med varandra.