Scrollkompressor

Scrollkompressorn har få rörliga delar och har därför låga ljud- och vibrationsnivåer. Scrollkompressorn bygger på en enkel kompressorteknik som petenterades första gången 1905. Kompressorn består av två spiralformade scrollhalvor i metall. Under kompression är en scrollhalva fixerad medan den andra utför en oscillerande rörelse.