Köldbärarpump

Cirkulationspump som pumpar köldbärarvätska genom kollektor och värmepumpens förångare.