Avfrostning

Avfrostning på CTC värmepumpar sker automatiskt. Detta sker för att undvika isbildning på utedelen under vintertid.