Fläktelement

Annat ord för fläktkonvektor. En radiator med inbyggd fläkt. Fungerar ungefär som ett vanligt vattenburet element, men med den stora skillnaden att den har en inbyggd fläkt. Ger en snabbare rumsuppvärmning.