Energiförbrukning

Den energi som fastigheten förbrukar för värme och varmvatten.