Energiförbrukning

Den energi som fastigheten förbrukar, där ungefär 75 procent brukar stå för värme och varmvatten.

Som exempel brukar man räkna att en generell energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år om den värms med direktverkande el. Alternativa uppvärmningskällor kan leda till att det används så lite som 5000 kWh/år.