Kollektor

Kollektorn är en slang som används när man hämtar värmeenergin ur marken, i sjöar eller ur berggrunden. 

När det gäller sjö- eller jordvärme placeras en 200–500 meter lång kollektorslang i marken eller sjön. Slangen är ca 4 centimeter i diameter och innehåller vatten och alkohol. Vätskan kallas brinevätska eller kollektorvätska.

Även en bergvärmepump har en kollektorslang. Den placeras i borrhålet som normalt är 70-200 meter djupt.