Kollektor

Kollektorn är den slang som grävs ned i marken eller stoppas ned i borrhållet. Den har till uppgift att hämta upp energi ifrån berget eller marken.