Shuntventil

En ventil som blandar varmt vatten med lite svalare vatten. Det sitter en shunt i värmepumpen som blandar framledningsvatten med returledningsvatten så att värmesystemet får den temperatur det ska ha.