Cirkulationspump

Cirkulationspumpen pumpar det av värmepumpen uppvärmda vattnet till pannkärlet.