Cirkulationspump

Cirkulationspumpen transporterar vattnet i systemet. 

Beroende på var i anläggningen den är placerad så kan den kallas vid olika namn. Radiatorpump om den skickar ut vattnet till elementen i huset. Laddpump om den skickar vattnet mellan en luft/vattenvärmepump till inomhusmodulen, för att nämna några olika ”arbetsområden”.