Semesterläge

Möjlighet att ställa in antalet dagar som man vill att värmepumpen ska sänka inomhustemperaturen.