Solenergi

Den energi som kommer från solens ljus. Vanligast är att man använder solceller för att producera el med hjälp av solenergi.