Jordvärme

För att komma åt denna energiresurs placeras en 200–500 meter lång vätskefylld kollektorslang i mark eller sjö. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan passerar genom värmepumpen där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system, därefter fördelas värmen till husets värmesystem.