Kilowattimme (kWh)

Energimängdens enhet. Hur mycket energi som används under en timme (1kWh).