Säkerhetsventil

Säkerhetsventil är konstruerad för att reagera på överskottstryck i värmepumpssystemet. Blir trycket för högt öppnas ventilen och släpper ut lite vätska. På så sätt skyddas det övriga systemet från tryckskador.