Säkerhetsventil

Blir trycket för högt öppnas ventilen och släpper ut lite vätska.