Inomhusmodul

En inomhusmodul har flera viktiga funktioner för att värmepumpens värme och varmvatten ska distribueras i byggnaden. Den är placerad inomhus och samverkar med bergvärmepumpens kollektorslang eller luft/vattenvärmepumpens utedel.

Det är i inomhusmodulen som värmen som samlats in från berggrunden eller utomhusluften överförs till vattnet som används för uppvärmning – via golvvärme eller radiatorer. Ofta har ionomhusmodulen en varmvattenberedare som värmer upp tappvatten för hushållsbruk.

Alla inomhusmoduler från CTC är utrustade med ett styrsystem som används för att beräkna husets värmebehov.