Eltillsats

Den el som skjuts till av exempelvis en elpatron när kompressorns effekt inte räcker till.