Genomströmningsberedare

En vanlig typ av varmvattenberedare för dig som har en el-, ved-, pellets-, eller oljepanna. Två värmeslingor i pannan eller i ackumulatortanken värmer vattnet.