Kompressor

Kompressorn är kylkretsens "hjärta". I kompressorn komprimeras köldmediet till ett högre tryck.