Automatisk borrhållsanpassning

Värmepumpen anpassar energiuttaget efter borrhålet.