Frikyla

Det går att utvinna frikyla genom att värmepumpen använder sig av den kyla som finns i bergrunden för att sedan sprida ut den i huset via en fläktkonvektor som sitter på väggen eller i taket. När kylan används från berget återladdas även borrhålet under sommaren. Detta ökar prestandan på värmepumpen under resterande tid på året.