Frikyla

Det går att utvinna frikyla genom att bergvärmepumpen använder sig av den kyla som finns i bergrunden för att sedan sprida ut den i huset via en fläktkonvektor som sitter på väggen eller i taket.

När kylan används från berget återladdas även borrhålet under sommaren. Detta ökar prestandan på värmepumpen under resterande tid på året.

Det går att utvinna frikyla genom att bergvärmepumpen använder sig av den kyla som finns i berggrunden för att sedan sprida ut den i huset via en fläktkonvektor som sitter på väggen eller i taket. 

När kylan används från berget återladdas även borrhålet under sommaren. Detta ökar prestandan på värmepumpen under resterande tid på året.