Pressostat

Pressostaten övervakar att trycket före kompressorn (låg) och efter kompressorn (hög) ligger inom godkända värden.