Pressostat

Pressostat är en tryckvakt som används i värmepumpar för att övervaka och kontrollera trycket i systemets köldmediekrets. Den spelar en viktig roll i att säkerställa att systemet fungerar säkert och effektivt.

En högtryckspressostat larmar om kondenseringstrycket är för högt. En lågtryckspressostat känner av om förångningstrycket är för lågt.