Lågtryckspressostat

En elektronisk tryckvakt som känner av om förångningstrycket är för lågt.