Inverterstyrning

Inverterstyrning är ett annat ord för varvtalsstyrd värmepump vilket innebär att kompressorn styrs steglöst. En inverterstyrd värmepump anpassar kompressorns varvtal efter aktuell förbrukning och det värmebehov du har för tillfället.

Det ger en mängd fördelar jämfört med en traditionell till/från-kompressor som antingen står still eller går på fullt varvtal. Framför allt ger varvtalsstyrningen en betydligt mjukare drift och en jämnare temperatur.

CTC har flera olika varvtalsstyrda värmepumpar.