Energibärare

Ämne och/eller material som transporterar energi. T.ex. luft, vatten och brinevätska.