Radiatorvatten

Det vatten som cirkulerar i elementen.