Fläktkonvektor

Annat ord för fläktelement, som är en radiator med inbyggd fläkt. Fungerar ungefär som ett vanligt vattenburet element, men med den stora skillnaden att den har en inbyggd fläkt vilket ger en snabbare rumsuppvärmning.