COP

Värmepumpens energiförbrukning jämfört med hur mycket energi den ger. En värmepump med 5 i COP ger alltså 5 gånger mer energi än vad den förbrukar.