Normaltemperatursystem

Moderna system dimensioneras för 55°C på framledningen och 45°C på returen.