Elpanna

Elpanna är en typ av värmepanna som drivs av elektricitet för att producera värme för uppvärmning.

Den används oftast för att värma upp mindre hus, exempelvis ett fritidshus, eller som ett komplement när en värmeanläggning, exempelvis en värmepump eller en vedpanna, inte räcker till för att värma huset och när det är riktigt kallt ute.

Elpannan fungerar genom att vatten värms upp som sedan pumpas ut till elementen.