Värmepump

En värmepump använder solenergin som lagrats i berg, luft eller vatten. Energin som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppet av CO2.