Värmekurva

Värmekurvan är en central del av en värmepumps styrning, eftersom det är denna inställning som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt.

Man pratar ofta om värmekurvans lutning. Den anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas eller sänkas, när utetemperaturen sjunker eller ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur, vid en viss utetemperatur. Vilken kurvlutning som är bäst för dig beror på klimatförhållanden där du bor, om ditt hus har radiatorer eller golvvärme, samt hur huset är isolerat. Värmekurvan ställs in när din värmeanläggning installeras, men kan behöva efterjusteras. Därefter bör värmekurvan i normala fall inte ändras.