Beräknad framledningstemperatur

Beräknad framledningstemperatur är värmepumpens beräknad temperatur som värmesystemet behöver för att det ska bli lagom varmt i fastigheten. Framledningstemperaturen blir högre desto kallare utomhustemperatur.