Köldmedium

Samma sak som köldmedie. Transporterar värme från en kallare plats till en varmare och är ett viktigt ämne i värmepumpen.

Köldmediet cirkulerar i en sluten krets och genom tryckförändringar förångas och kondenseras det växelvis. Vid förångningen upptar köldmediet värmeenergi och vid kondenseringen avges värmeenergi.