Köldmedium

Det ämne som cirkulerar i en sluten krets och som växelvis förångas och kondenseras genom tryckförändringar. Värmeenergi upptas vid föråning medan värmeenergin avges vid kondensation.