Smart Grid

Smarta elnät som kan anpassas till framtidens energisystem, för att optimera energianvändningen.