Energikalkyl

En energikalkyl innehåller en beräknad framtida energiförbrukning efter installation av värmepump.