SCOP

SCOP, som även kallas årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad, är ett värde som beskriver värmepumpens effektivitet sett över ett helt år, när det gäller husuppvärmningen. SCOP-värdet anger förhållandet mellan utnyttjad energi och tillförd energi.

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance. Skillnaden mellan SCOP och COP är att SCOP även tar hänsyn till årets variationer med varma och kalla perioder.