SCOP

Pumpens effekt på årsbasis. SCOP anger ett genomsnittsvärde för värmepumpens prestanda under ett år.