Slingtank

En slingtank är en typ av beredare för vatten. Den inre slingan i slingtanken har varmt cirkulerande vatten som värmer upp varmvattnet.