Slingtank

En typ av beredare där den inre slingan med varmt cirkulerande vatten värmer upp varmvattnet.