Ettrörsystem

Ettrörsystem kännetecknas av att radiatorerna i systemet ligger i serie med varandra. Ettrörsystem har i allmänhet högre framledningstemperatur än motsvarande tvårörsystem vid samma utetemperatur.