Luft/vattenvärmepump

En värmepump som använder energi i utomhusluften för att producera varmt vatten.