Smutsfilter

Ett filter för vätska som monteras på rörsystemet, både till köldbärarar- och värmebärarsystem för att förhindra smutspartiklar att komma in i värmeväxlaren.