Värmeväxlare

En värmeväxlare överför energi från exempelvis köldmedie till vatten utan att blandas.