Plattvärmeväxlare

En plattvärmeväxlare överför energi mellan två medier utan att dessa blandas.