Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare som används för att överföra värme mellan två vätskor. Den består av ett antal plattor som är staplade ihop för att bilda en serie kanaler genom vilka vätskorna strömmar. Varannan platta leder den ena vätskan och varannan platta leder den andra vätskan, vilket skapar en stor yta för värmeöverföring samtidigt som vätskorna hålls separerade. Plattvärmeväxlaren är en mycket vanlig form av värmeväxlare.