Varvtalsstyrd

En varvtalsstyrd värmepump anpassar kompressorns varvtal efter aktuell förbrukning.