Huvudsäkring

Hushållets totala strömförbrukning går genom denna säkring.